Eurons värde just nu!


Eurokurs


9.2908


Euro används i 16 av Europeiska unionens medlemsstater.
Euron introducerades som elektronisk valuta 1999.
2002 lanserades de första euromynten och eurosedlarna.

Även om alla medlemsländerna i EU "Europeiska unionen", skall ha Euro som valuta, är det vissa länder som ännu inte använder sig av Euro som valuta. Ett av dessa länder är Sverige som avslog euron i en folkomröstning 2003.

Symbolen för Euro är en kombination av den grekiska bokstaven epsilon, som är en symbol för den europeiska civilisationen och de parallella linjerna symboliserar eurons stabilitet.

Eurons sedelvalörer är: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€, 500€.

Eurons myntvalörer är: 1€, 2€ samt 1, 2, 5, 10, 20 och 50 cent
Myntvalutans ena sida är gemensam för alla mynt. Den andra sidan på myntet är olika från land till land. Oavsett land myntet kommer ifrån, kan de användas i alla länderna inom EU.

Här kommer ni även att kunna se Euro valuta graf för att kunna följa valutan under en längre tid och se högsta värdet på Euron samt även lägsta värdet på Euron sedan i November 2008.


Valutagraf för EURO


Från: 27/11 Till: 19/06
Högsta kurs 11.713 Lägsta kurs: -0.009
Snitt: 9.2084832044199
Valutagraf för EURO

03/12 valutakurs 1 EURO = 10.381 SEK
10/12 valutakurs 1 EURO = 10.555 SEK
17/12 valutakurs 1 EURO = 11.020 SEK
24/12 valutakurs 1 EURO = 11.221 SEK
31/12 valutakurs 1 EURO = 10.964 SEK
08/01 valutakurs 1 EURO = 10.712 SEK
15/01 valutakurs 1 EURO = 10.992 SEK
22/01 valutakurs 1 EURO = 10.690 SEK
29/01 valutakurs 1 EURO = 10.534 SEK
05/02 valutakurs 1 EURO = 10.626 SEK
12/02 valutakurs 1 EURO = 10.794 SEK
19/02 valutakurs 1 EURO = 10.898 SEK
26/02 valutakurs 1 EURO = 11.317 SEK
05/03 valutakurs 1 EURO = 11.482 SEK
12/03 valutakurs 1 EURO = 11.212 SEK
19/03 valutakurs 1 EURO = 10.866 SEK
26/03 valutakurs 1 EURO = 10.876 SEK
02/04 valutakurs 1 EURO = 10.821 SEK
09/04 valutakurs 1 EURO = 10.859 SEK
17/04 valutakurs 1 EURO = 11.040 SEK
24/04 valutakurs 1 EURO = 10.831 SEK
01/05 valutakurs 1 EURO = 10.669 SEK
08/05 valutakurs 1 EURO = 10.512 SEK
15/05 valutakurs 1 EURO = 10.637 SEK
27/05 valutakurs 1 EURO = 10.571 SEK
01/06 valutakurs 1 EURO = 10.668 SEK
06/06 valutakurs 1 EURO = 10.894 SEK
11/06 valutakurs 1 EURO = 10.797 SEK
16/06 valutakurs 1 EURO = 10.831 SEK
21/06 valutakurs 1 EURO = 11.023 SEK
26/06 valutakurs 1 EURO = 11.036 SEK
01/07 valutakurs 1 EURO = 10.742 SEK
06/07 valutakurs 1 EURO = 10.889 SEK
09/07 valutakurs 1 EURO = 11.064 SEK
14/07 valutakurs 1 EURO = 11.031 SEK
19/07 valutakurs 1 EURO = 11.004 SEK
24/07 valutakurs 1 EURO = 10.673 SEK
29/07 valutakurs 1 EURO = 10.589 SEK
02/08 valutakurs 1 EURO = 10.229 SEK
05/08 valutakurs 1 EURO = 10.300 SEK
10/08 valutakurs 1 EURO = 10.182 SEK
14/08 valutakurs 1 EURO = 10.235 SEK
19/08 valutakurs 1 EURO = 10.230 SEK
24/08 valutakurs 1 EURO = 10.069 SEK
29/08 valutakurs 1 EURO = 10.175 SEK
02/09 valutakurs 1 EURO = 10.340 SEK
07/09 valutakurs 1 EURO = 10.201 SEK
11/09 valutakurs 1 EURO = 10.228 SEK
16/09 valutakurs 1 EURO = 10.197 SEK
21/09 valutakurs 1 EURO = 10.113 SEK
26/09 valutakurs 1 EURO = 10.220 SEK
01/10 valutakurs 1 EURO = 10.224 SEK
06/10 valutakurs 1 EURO = 10.267 SEK
11/10 valutakurs 1 EURO = 10.277 SEK
16/10 valutakurs 1 EURO = 10.392 SEK
21/10 valutakurs 1 EURO = 10.302 SEK
26/10 valutakurs 1 EURO = 10.176 SEK
31/10 valutakurs 1 EURO = 10.404 SEK
05/11 valutakurs 1 EURO = 10.468 SEK
11/11 valutakurs 1 EURO = 10.242 SEK
16/11 valutakurs 1 EURO = 10.189 SEK
21/11 valutakurs 1 EURO = 10.319 SEK
26/11 valutakurs 1 EURO = 10.417 SEK
01/12 valutakurs 1 EURO = 10.445 SEK
06/12 valutakurs 1 EURO = 10.374 SEK
11/12 valutakurs 1 EURO = 10.437 SEK
16/12 valutakurs 1 EURO = 10.436 SEK
21/12 valutakurs 1 EURO = 10.397 SEK
25/12 valutakurs 1 EURO = 10.480 SEK
29/12 valutakurs 1 EURO = 10.391 SEK
03/01 valutakurs 1 EURO = 10.257 SEK
08/01 valutakurs 1 EURO = 10.189 SEK
13/01 valutakurs 1 EURO = 10.199 SEK
18/01 valutakurs 1 EURO = 10.145 SEK
23/01 valutakurs 1 EURO = 10.228 SEK
28/01 valutakurs 1 EURO = 10.204 SEK
02/02 valutakurs 1 EURO = 10.117 SEK
07/02 valutakurs 1 EURO = 10.164 SEK
12/02 valutakurs 1 EURO = 9.9166 SEK
17/02 valutakurs 1 EURO = 9.8856 SEK
22/02 valutakurs 1 EURO = 9.8289 SEK
27/02 valutakurs 1 EURO = 9.6843 SEK
04/03 valutakurs 1 EURO = 9.7965 SEK
09/03 valutakurs 1 EURO = 9.7019 SEK
14/03 valutakurs 1 EURO = 9.708 SEK
19/03 valutakurs 1 EURO = 9.6804 SEK
24/03 valutakurs 1 EURO = 9.7042 SEK
27/03 valutakurs 1 EURO = 9.6996 SEK
30/03 valutakurs 1 EURO = 9.7819 SEK
04/04 valutakurs 1 EURO = 9.7142 SEK
09/04 valutakurs 1 EURO = 9.6578 SEK
14/04 valutakurs 1 EURO = 9.7218 SEK
19/04 valutakurs 1 EURO = 9.6876 SEK
24/04 valutakurs 1 EURO = 9.5933 SEK
29/04 valutakurs 1 EURO = 9.6574 SEK
04/05 valutakurs 1 EURO = 9.5868 SEK
09/05 valutakurs 1 EURO = 9.7391 SEK
14/05 valutakurs 1 EURO = 9.5557 SEK
19/05 valutakurs 1 EURO = 9.5942 SEK
24/05 valutakurs 1 EURO = 9.8837 SEK
29/05 valutakurs 1 EURO = 9.626 SEK
03/06 valutakurs 1 EURO = 9.5291 SEK
08/06 valutakurs 1 EURO = 9.6233 SEK
13/06 valutakurs 1 EURO = 9.5687 SEK
18/06 valutakurs 1 EURO = 9.6013 SEK
23/06 valutakurs 1 EURO = 9.5205 SEK
28/06 valutakurs 1 EURO = 9.5314 SEK
03/07 valutakurs 1 EURO = 9.5806 SEK
08/07 valutakurs 1 EURO = 9.5495 SEK
13/07 valutakurs 1 EURO = 9.4392 SEK
18/07 valutakurs 1 EURO = 9.4724 SEK
23/07 valutakurs 1 EURO = 9.4263 SEK
28/07 valutakurs 1 EURO = 9.4995 SEK
02/08 valutakurs 1 EURO = 9.3422 SEK
07/08 valutakurs 1 EURO = 9.4115 SEK
12/08 valutakurs 1 EURO = 9.483 SEK
16/08 valutakurs 1 EURO = 9.5048 SEK
20/08 valutakurs 1 EURO = 9.4626 SEK
25/08 valutakurs 1 EURO = 9.4492 SEK
30/08 valutakurs 1 EURO = 9.3936 SEK
04/09 valutakurs 1 EURO = 9.3333 SEK
09/09 valutakurs 1 EURO = 9.2654 SEK
14/09 valutakurs 1 EURO = 9.193 SEK
19/09 valutakurs 1 EURO = 9.2393 SEK
24/09 valutakurs 1 EURO = 9.1894 SEK
29/09 valutakurs 1 EURO = 9.2132 SEK
04/10 valutakurs 1 EURO = 9.2186 SEK
09/10 valutakurs 1 EURO = 9.2729 SEK
14/10 valutakurs 1 EURO = 9.2458 SEK
19/10 valutakurs 1 EURO = 9.2799 SEK
24/10 valutakurs 1 EURO = 9.2367 SEK
29/10 valutakurs 1 EURO = 9.3583 SEK
03/11 valutakurs 1 EURO = 9.2998 SEK
08/11 valutakurs 1 EURO = 9.2435 SEK
13/11 valutakurs 1 EURO = 9.3962 SEK
18/11 valutakurs 1 EURO = 9.3674 SEK
23/11 valutakurs 1 EURO = 9.3854 SEK
28/11 valutakurs 1 EURO = 9.2866 SEK
04/12 valutakurs 1 EURO = 9.1089 SEK
09/12 valutakurs 1 EURO = 9.1408 SEK
13/12 valutakurs 1 EURO = 9.1485 SEK
18/12 valutakurs 1 EURO = 9.0376 SEK
23/12 valutakurs 1 EURO = 8.994 SEK
28/12 valutakurs 1 EURO = 8.9626 SEK
02/01 valutakurs 1 EURO = 8.9881 SEK
07/01 valutakurs 1 EURO = 8.9266 SEK
12/01 valutakurs 1 EURO = 8.8495 SEK
17/01 valutakurs 1 EURO = 8.9238 SEK
22/01 valutakurs 1 EURO = 8.9809 SEK
27/01 valutakurs 1 EURO = 8.8666 SEK
01/02 valutakurs 1 EURO = 8.8167 SEK
06/02 valutakurs 1 EURO = 8.797 SEK
11/02 valutakurs 1 EURO = 8.8425 SEK
16/02 valutakurs 1 EURO = 8.7309 SEK
21/02 valutakurs 1 EURO = 8.762 SEK
26/02 valutakurs 1 EURO = 8.8358 SEK
03/03 valutakurs 1 EURO = 8.7779 SEK
08/03 valutakurs 1 EURO = 8.8842 SEK
13/03 valutakurs 1 EURO = 8.7924 SEK
18/03 valutakurs 1 EURO = 8.9765 SEK
23/03 valutakurs 1 EURO = 8.9337 SEK
28/03 valutakurs 1 EURO = 8.9815 SEK
02/04 valutakurs 1 EURO = 8.9575 SEK
07/04 valutakurs 1 EURO = 9.0167 SEK
12/04 valutakurs 1 EURO = 9.0558 SEK
17/04 valutakurs 1 EURO = 8.9175 SEK
22/04 valutakurs 1 EURO = 8.8715 SEK
27/04 valutakurs 1 EURO = 8.9038 SEK
02/05 valutakurs 1 EURO = 8.9261 SEK
07/05 valutakurs 1 EURO = 9.024 SEK
12/05 valutakurs 1 EURO = 8.9434 SEK
17/05 valutakurs 1 EURO = 8.9938 SEK
22/05 valutakurs 1 EURO = 8.9135 SEK
27/05 valutakurs 1 EURO = 8.8865 SEK
01/06 valutakurs 1 EURO = 8.8629 SEK
06/06 valutakurs 1 EURO = 8.9964 SEK
11/06 valutakurs 1 EURO = 9.0955 SEK
16/06 valutakurs 1 EURO = 9.1685 SEK
21/06 valutakurs 1 EURO = 9.1517 SEK
26/06 valutakurs 1 EURO = 9.1271 SEK
01/07 valutakurs 1 EURO = 9.1822 SEK
05/07 valutakurs 1 EURO = 9.0774 SEK
10/07 valutakurs 1 EURO = 9.1251 SEK
16/07 valutakurs 1 EURO = 9.1931 SEK
21/07 valutakurs 1 EURO = 9.1156 SEK
26/07 valutakurs 1 EURO = -0.009 SEK
31/07 valutakurs 1 EURO = 9.0429 SEK
05/08 valutakurs 1 EURO = 9.0998 SEK
10/08 valutakurs 1 EURO = 9.2587 SEK
15/08 valutakurs 1 EURO = 9.2591 SEK
20/08 valutakurs 1 EURO = 9.1916 SEK
25/08 valutakurs 1 EURO = 9.1378 SEK
30/08 valutakurs 1 EURO = 9.135 SEK
04/09 valutakurs 1 EURO = 9.0766 SEK
09/09 valutakurs 1 EURO = 8.9204 SEK
14/09 valutakurs 1 EURO = 9.2021 SEK
19/09 valutakurs 1 EURO = 9.1806 SEK
24/09 valutakurs 1 EURO = 9.3497 SEK
29/09 valutakurs 1 EURO = 9.2363 SEK
04/10 valutakurs 1 EURO = 9.1609 SEK
09/10 valutakurs 1 EURO = 9.0974 SEK
14/10 valutakurs 1 EURO = 9.1576 SEK
19/10 valutakurs 1 EURO = 9.1555 SEK
24/10 valutakurs 1 EURO = 9.105 SEK
29/10 valutakurs 1 EURO = 9.0374 SEK
04/11 valutakurs 1 EURO = 9.0533 SEK
09/11 valutakurs 1 EURO = 9.0387 SEK
14/11 valutakurs 1 EURO = 9.1059 SEK
19/11 valutakurs 1 EURO = 9.1666 SEK
24/11 valutakurs 1 EURO = 9.2493 SEK
29/11 valutakurs 1 EURO = 9.2958 SEK
04/12 valutakurs 1 EURO = 9.0483 SEK
09/12 valutakurs 1 EURO = 9.0373 SEK
14/12 valutakurs 1 EURO = 9.0791 SEK
19/12 valutakurs 1 EURO = 9.0178 SEK
24/12 valutakurs 1 EURO = 8.9734 SEK
29/12 valutakurs 1 EURO = 8.9251 SEK
03/01 valutakurs 1 EURO = 8.9291 SEK
08/01 valutakurs 1 EURO = 8.8186 SEK
13/01 valutakurs 1 EURO = 8.8775 SEK
18/01 valutakurs 1 EURO = 8.8311 SEK
23/01 valutakurs 1 EURO = 8.783 SEK
28/01 valutakurs 1 EURO = 8.9034 SEK
02/02 valutakurs 1 EURO = 8.8888 SEK
07/02 valutakurs 1 EURO = 8.8255 SEK
12/02 valutakurs 1 EURO = 8.7912 SEK
17/02 valutakurs 1 EURO = 8.8422 SEK
22/02 valutakurs 1 EURO = 8.8094 SEK
27/02 valutakurs 1 EURO = 8.7961 SEK
03/03 valutakurs 1 EURO = 8.8224 SEK
08/03 valutakurs 1 EURO = 8.9563 SEK
13/03 valutakurs 1 EURO = 8.9208 SEK
18/03 valutakurs 1 EURO = 8.8952 SEK
23/03 valutakurs 1 EURO = 8.9194 SEK
28/03 valutakurs 1 EURO = 8.9206 SEK
02/04 valutakurs 1 EURO = 8.8104 SEK
07/04 valutakurs 1 EURO = 8.8201 SEK
12/04 valutakurs 1 EURO = 8.8863 SEK
17/04 valutakurs 1 EURO = 8.8883 SEK
22/04 valutakurs 1 EURO = 8.8306 SEK
27/04 valutakurs 1 EURO = 8.8725 SEK
02/05 valutakurs 1 EURO = 8.9092 SEK
07/05 valutakurs 1 EURO = 8.9357 SEK
12/05 valutakurs 1 EURO = 8.9927 SEK
17/05 valutakurs 1 EURO = 9.1184 SEK
22/05 valutakurs 1 EURO = 9.1168 SEK
27/05 valutakurs 1 EURO = 8.981 SEK
01/06 valutakurs 1 EURO = 8.9997 SEK
06/06 valutakurs 1 EURO = 8.9959 SEK
11/06 valutakurs 1 EURO = 8.9259 SEK
16/06 valutakurs 1 EURO = 8.8298 SEK
21/06 valutakurs 1 EURO = 8.8315 SEK
26/06 valutakurs 1 EURO = 8.8133 SEK
01/07 valutakurs 1 EURO = 8.779 SEK
06/07 valutakurs 1 EURO = 8.6487 SEK
11/07 valutakurs 1 EURO = 8.5664 SEK
16/07 valutakurs 1 EURO = 8.632 SEK
21/07 valutakurs 1 EURO = 8.4336 SEK
26/07 valutakurs 1 EURO = 8.4188 SEK
31/07 valutakurs 1 EURO = 8.3351 SEK
05/08 valutakurs 1 EURO = 8.315 SEK
10/08 valutakurs 1 EURO = 8.2363 SEK
15/08 valutakurs 1 EURO = 8.2627 SEK
20/08 valutakurs 1 EURO = 8.2369 SEK
25/08 valutakurs 1 EURO = 8.26 SEK
30/08 valutakurs 1 EURO = 8.3386 SEK
04/09 valutakurs 1 EURO = 8.4267 SEK
09/09 valutakurs 1 EURO = 8.4697 SEK
14/09 valutakurs 1 EURO = 8.5852 SEK
19/09 valutakurs 1 EURO = 8.5674 SEK
24/09 valutakurs 1 EURO = 8.5283 SEK
29/09 valutakurs 1 EURO = 8.4468 SEK
04/10 valutakurs 1 EURO = 8.6203 SEK
09/10 valutakurs 1 EURO = 8.6141 SEK
14/10 valutakurs 1 EURO = 8.6854 SEK
19/10 valutakurs 1 EURO = 8.5648 SEK
24/10 valutakurs 1 EURO = 8.6493 SEK
29/10 valutakurs 1 EURO = 8.6311 SEK
03/11 valutakurs 1 EURO = 8.6106 SEK
08/11 valutakurs 1 EURO = 8.5323 SEK
13/11 valutakurs 1 EURO = 8.5826 SEK
18/11 valutakurs 1 EURO = 8.6604 SEK
23/11 valutakurs 1 EURO = 8.6232 SEK
28/11 valutakurs 1 EURO = 8.6416 SEK
03/12 valutakurs 1 EURO = 8.6489 SEK
08/12 valutakurs 1 EURO = 8.6448 SEK
13/12 valutakurs 1 EURO = 8.7004 SEK
18/12 valutakurs 1 EURO = 8.7785 SEK
23/12 valutakurs 1 EURO = 8.6265 SEK
28/12 valutakurs 1 EURO = 8.6221 SEK
02/01 valutakurs 1 EURO = 8.5535 SEK
07/01 valutakurs 1 EURO = 8.5131 SEK
12/01 valutakurs 1 EURO = 8.6399 SEK
17/01 valutakurs 1 EURO = 8.6617 SEK
22/01 valutakurs 1 EURO = 8.7057 SEK
27/01 valutakurs 1 EURO = 8.6884 SEK
01/02 valutakurs 1 EURO = 8.646 SEK
06/02 valutakurs 1 EURO = 8.5771 SEK
11/02 valutakurs 1 EURO = 8.6071 SEK
16/02 valutakurs 1 EURO = 8.4537 SEK
21/02 valutakurs 1 EURO = 8.4957 SEK
26/02 valutakurs 1 EURO = 8.462 SEK
03/03 valutakurs 1 EURO = 8.3956 SEK
08/03 valutakurs 1 EURO = 8.293 SEK
13/03 valutakurs 1 EURO = 8.294 SEK
18/03 valutakurs 1 EURO = 8.3373 SEK
23/03 valutakurs 1 EURO = 8.4261 SEK
28/03 valutakurs 1 EURO = 8.3308 SEK
02/04 valutakurs 1 EURO = 8.3496 SEK
07/04 valutakurs 1 EURO = 8.4131 SEK
12/04 valutakurs 1 EURO = 8.3951 SEK
17/04 valutakurs 1 EURO = 8.3735 SEK
22/04 valutakurs 1 EURO = 8.5407 SEK
27/04 valutakurs 1 EURO = 8.526 SEK
02/05 valutakurs 1 EURO = 8.5115 SEK
07/05 valutakurs 1 EURO = 8.5743 SEK
12/05 valutakurs 1 EURO = 8.5921 SEK
17/05 valutakurs 1 EURO = 8.5811 SEK
22/05 valutakurs 1 EURO = 8.5343 SEK
27/05 valutakurs 1 EURO = 8.5783 SEK
01/06 valutakurs 1 EURO = 8.6222 SEK
06/06 valutakurs 1 EURO = 8.6351 SEK
11/06 valutakurs 1 EURO = 8.7358 SEK
16/06 valutakurs 1 EURO = 8.5883 SEK
21/06 valutakurs 1 EURO = 8.6674 SEK
26/06 valutakurs 1 EURO = 8.7923 SEK
01/07 valutakurs 1 EURO = 8.705 SEK
06/07 valutakurs 1 EURO = 8.731 SEK
11/07 valutakurs 1 EURO = 8.6889 SEK
16/07 valutakurs 1 EURO = 8.709 SEK
21/07 valutakurs 1 EURO = 8.6052 SEK
26/07 valutakurs 1 EURO = 8.6175 SEK
31/07 valutakurs 1 EURO = 8.6885 SEK
05/08 valutakurs 1 EURO = 8.7812 SEK
10/08 valutakurs 1 EURO = 8.6717 SEK
15/08 valutakurs 1 EURO = 8.6119 SEK
20/08 valutakurs 1 EURO = 8.681 SEK
25/08 valutakurs 1 EURO = 8.6945 SEK
30/08 valutakurs 1 EURO = 8.7204 SEK
04/09 valutakurs 1 EURO = 8.7044 SEK
09/09 valutakurs 1 EURO = 8.7494 SEK
14/09 valutakurs 1 EURO = 8.7218 SEK
19/09 valutakurs 1 EURO = 8.5943 SEK
24/09 valutakurs 1 EURO = 8.6144 SEK
02/10 valutakurs 1 EURO = 8.613 SEK
07/10 valutakurs 1 EURO = 8.7175 SEK
12/10 valutakurs 1 EURO = 8.7836 SEK
17/10 valutakurs 1 EURO = 8.7668 SEK
22/10 valutakurs 1 EURO = 8.7332 SEK
27/10 valutakurs 1 EURO = 8.7349 SEK
01/11 valutakurs 1 EURO = 8.7834 SEK
06/11 valutakurs 1 EURO = 8.7668 SEK
11/11 valutakurs 1 EURO = 8.8138 SEK
16/11 valutakurs 1 EURO = 8.9454 SEK
21/11 valutakurs 1 EURO = 8.9237 SEK
26/11 valutakurs 1 EURO = 8.8833 SEK
01/12 valutakurs 1 EURO = 8.9201 SEK
06/12 valutakurs 1 EURO = 8.8485 SEK
11/12 valutakurs 1 EURO = 8.995 SEK
16/12 valutakurs 1 EURO = 9.0348 SEK
21/12 valutakurs 1 EURO = 9.0021 SEK
26/12 valutakurs 1 EURO = 8.9907 SEK
31/12 valutakurs 1 EURO = 8.841 SEK
05/01 valutakurs 1 EURO = 8.8817 SEK
10/01 valutakurs 1 EURO = 8.9117 SEK
15/01 valutakurs 1 EURO = 8.8014 SEK
20/01 valutakurs 1 EURO = 8.7446 SEK
25/01 valutakurs 1 EURO = 8.8207 SEK
30/01 valutakurs 1 EURO = 8.8129 SEK
04/02 valutakurs 1 EURO = 8.8219 SEK
09/02 valutakurs 1 EURO = 8.8466 SEK
14/02 valutakurs 1 EURO = 8.8514 SEK
19/02 valutakurs 1 EURO = 8.8328 SEK
24/02 valutakurs 1 EURO = 8.9543 SEK
01/03 valutakurs 1 EURO = 8.8596 SEK
06/03 valutakurs 1 EURO = 8.8248 SEK
11/03 valutakurs 1 EURO = 8.8494 SEK
16/03 valutakurs 1 EURO = 8.876 SEK
21/03 valutakurs 1 EURO = 8.8662 SEK
26/03 valutakurs 1 EURO = 8.863 SEK
31/03 valutakurs 1 EURO = 8.9573 SEK
05/04 valutakurs 1 EURO = 8.9734 SEK
10/04 valutakurs 1 EURO = 8.9919 SEK
15/04 valutakurs 1 EURO = 9.0763 SEK
20/04 valutakurs 1 EURO = 9.1173 SEK
25/04 valutakurs 1 EURO = 9.0923 SEK
30/04 valutakurs 1 EURO = 9.0759 SEK
05/05 valutakurs 1 EURO = 9.0147 SEK
10/05 valutakurs 1 EURO = 9.0552 SEK
15/05 valutakurs 1 EURO = 8.9832 SEK
20/05 valutakurs 1 EURO = 9.0623 SEK
25/05 valutakurs 1 EURO = 9.0425 SEK
30/05 valutakurs 1 EURO = 9.0873 SEK
04/06 valutakurs 1 EURO = 9.0894 SEK
09/06 valutakurs 1 EURO = 9.0617 SEK
14/06 valutakurs 1 EURO = 9.0103 SEK
19/06 valutakurs 1 EURO = 9.035 SEK
24/06 valutakurs 1 EURO = 9.1261 SEK
29/06 valutakurs 1 EURO = 9.1821 SEK
04/07 valutakurs 1 EURO = 9.3046 SEK
09/07 valutakurs 1 EURO = 9.3071 SEK
14/07 valutakurs 1 EURO = 9.2219 SEK
19/07 valutakurs 1 EURO = 9.2483 SEK
24/07 valutakurs 1 EURO = 9.2063 SEK
29/07 valutakurs 1 EURO = 9.1843 SEK
03/08 valutakurs 1 EURO = 9.1979 SEK
08/08 valutakurs 1 EURO = 9.2442 SEK
13/08 valutakurs 1 EURO = 9.2021 SEK
18/08 valutakurs 1 EURO = 9.1649 SEK
23/08 valutakurs 1 EURO = 9.1487 SEK
28/08 valutakurs 1 EURO = 9.1761 SEK
02/09 valutakurs 1 EURO = 9.1834 SEK
07/09 valutakurs 1 EURO = 9.1902 SEK
12/09 valutakurs 1 EURO = 9.2123 SEK
17/09 valutakurs 1 EURO = 9.2104 SEK
22/09 valutakurs 1 EURO = 9.1894 SEK
27/09 valutakurs 1 EURO = 9.2153 SEK
02/10 valutakurs 1 EURO = 9.1028 SEK
07/10 valutakurs 1 EURO = 9.0767 SEK
12/10 valutakurs 1 EURO = 9.1468 SEK
17/10 valutakurs 1 EURO = 9.1448 SEK
22/10 valutakurs 1 EURO = 9.2137 SEK
27/10 valutakurs 1 EURO = 9.2426 SEK
01/11 valutakurs 1 EURO = 9.2741 SEK
06/11 valutakurs 1 EURO = 9.2155 SEK
11/11 valutakurs 1 EURO = 9.2344 SEK
16/11 valutakurs 1 EURO = 9.2364 SEK
21/11 valutakurs 1 EURO = 9.2574 SEK
26/11 valutakurs 1 EURO = 9.2443 SEK
01/12 valutakurs 1 EURO = 9.2903 SEK
06/12 valutakurs 1 EURO = 9.299 SEK
11/12 valutakurs 1 EURO = 9.3788 SEK
16/12 valutakurs 1 EURO = 9.4949 SEK
21/12 valutakurs 1 EURO = 9.4506 SEK
26/12 valutakurs 1 EURO = 9.5458 SEK
31/12 valutakurs 1 EURO = 9.4329 SEK
05/01 valutakurs 1 EURO = 9.5047 SEK
10/01 valutakurs 1 EURO = 9.5165 SEK
15/01 valutakurs 1 EURO = 9.5445 SEK
20/01 valutakurs 1 EURO = 9.421 SEK
25/01 valutakurs 1 EURO = 9.3477 SEK
30/01 valutakurs 1 EURO = 9.3609 SEK
04/02 valutakurs 1 EURO = 9.4331 SEK
09/02 valutakurs 1 EURO = 9.5723 SEK
14/02 valutakurs 1 EURO = 9.6018 SEK
19/02 valutakurs 1 EURO = 9.5684 SEK
24/02 valutakurs 1 EURO = 9.5485 SEK
01/03 valutakurs 1 EURO = 9.3399 SEK
06/03 valutakurs 1 EURO = 9.1912 SEK
11/03 valutakurs 1 EURO = 9.164 SEK
16/03 valutakurs 1 EURO = 9.1607 SEK
21/03 valutakurs 1 EURO = 9.3341 SEK
26/03 valutakurs 1 EURO = 9.3252 SEK
31/03 valutakurs 1 EURO = 9.2713 SEK
05/04 valutakurs 1 EURO = 9.3838 SEK
10/04 valutakurs 1 EURO = 9.3573 SEK
15/04 valutakurs 1 EURO = 9.3237 SEK
20/04 valutakurs 1 EURO = 9.3401 SEK
25/04 valutakurs 1 EURO = 9.3735 SEK
30/04 valutakurs 1 EURO = 9.2734 SEK
05/05 valutakurs 1 EURO = 9.3399 SEK
10/05 valutakurs 1 EURO = 9.2739 SEK
15/05 valutakurs 1 EURO = 9.4161 SEK
20/05 valutakurs 1 EURO = 9.2925 SEK
25/05 valutakurs 1 EURO = 9.2257 SEK
30/05 valutakurs 1 EURO = 9.3318 SEK
04/06 valutakurs 1 EURO = 9.3737 SEK
09/06 valutakurs 1 EURO = 9.3833 SEK
14/06 valutakurs 1 EURO = 9.2267 SEK
19/06 valutakurs 1 EURO = 9.2426 SEK
24/06 valutakurs 1 EURO = 9.2172 SEK
29/06 valutakurs 1 EURO = 9.2321 SEK
04/07 valutakurs 1 EURO = 9.4066 SEK
09/07 valutakurs 1 EURO = 9.3813 SEK
14/07 valutakurs 1 EURO = 9.4194 SEK
19/07 valutakurs 1 EURO = 9.3624 SEK
24/07 valutakurs 1 EURO = 9.4398 SEK
29/07 valutakurs 1 EURO = 9.467 SEK
03/08 valutakurs 1 EURO = 9.4758 SEK
08/08 valutakurs 1 EURO = 9.6111 SEK
13/08 valutakurs 1 EURO = 9.5887 SEK
18/08 valutakurs 1 EURO = 9.4539 SEK
23/08 valutakurs 1 EURO = 9.5115 SEK
28/08 valutakurs 1 EURO = 9.5449 SEK
02/09 valutakurs 1 EURO = 9.5093 SEK
07/09 valutakurs 1 EURO = 9.4279 SEK
12/09 valutakurs 1 EURO = 9.3419 SEK
17/09 valutakurs 1 EURO = 9.3085 SEK
22/09 valutakurs 1 EURO = 9.3517 SEK
27/09 valutakurs 1 EURO = 9.422 SEK
02/10 valutakurs 1 EURO = 9.389 SEK
07/10 valutakurs 1 EURO = 9.2949 SEK
12/10 valutakurs 1 EURO = 9.3201 SEK
17/10 valutakurs 1 EURO = 9.3505 SEK
22/10 valutakurs 1 EURO = 9.4115 SEK
27/10 valutakurs 1 EURO = 9.3909 SEK
01/11 valutakurs 1 EURO = 9.3925 SEK
06/11 valutakurs 1 EURO = 9.3818 SEK
11/11 valutakurs 1 EURO = 9.3295 SEK
16/11 valutakurs 1 EURO = 9.3685 SEK
21/11 valutakurs 1 EURO = 9.2749 SEK
26/11 valutakurs 1 EURO = 0.9934 SEK
01/12 valutakurs 1 EURO = 0.9822 SEK
06/12 valutakurs 1 EURO = 0.9921 SEK
11/12 valutakurs 1 EURO = 9.3056 SEK
16/12 valutakurs 1 EURO = 9.3185 SEK
21/12 valutakurs 1 EURO = 9.3131 SEK
26/12 valutakurs 1 EURO = 9.3154 SEK
31/12 valutakurs 1 EURO = 9.3184 SEK
05/01 valutakurs 1 EURO = 9.2988 SEK
10/01 valutakurs 1 EURO = 9.3238 SEK
15/01 valutakurs 1 EURO = 9.2971 SEK
20/01 valutakurs 1 EURO = 9.3095 SEK
25/01 valutakurs 1 EURO = 9.3128 SEK
30/01 valutakurs 1 EURO = 9.298 SEK
04/02 valutakurs 1 EURO = 9.2902 SEK
09/02 valutakurs 1 EURO = 9.3163 SEK
14/02 valutakurs 1 EURO = 9.2887 SEK
19/02 valutakurs 1 EURO = 9.3216 SEK
24/02 valutakurs 1 EURO = 9.318 SEK
29/02 valutakurs 1 EURO = 9.2946 SEK
05/03 valutakurs 1 EURO = 9.3117 SEK
10/03 valutakurs 1 EURO = 9.2995 SEK
15/03 valutakurs 1 EURO = 9.3172 SEK
20/03 valutakurs 1 EURO = 9.3012 SEK
25/03 valutakurs 1 EURO = 9.3206 SEK
30/03 valutakurs 1 EURO = 9.3151 SEK
04/04 valutakurs 1 EURO = 9.3137 SEK
09/04 valutakurs 1 EURO = 9.3103 SEK
14/04 valutakurs 1 EURO = 9.3029 SEK
19/04 valutakurs 1 EURO = 9.3132 SEK
24/04 valutakurs 1 EURO = 9.2937 SEK
29/04 valutakurs 1 EURO = 9.3197 SEK
04/05 valutakurs 1 EURO = 9.3175 SEK
09/05 valutakurs 1 EURO = 9.2916 SEK
14/05 valutakurs 1 EURO = 9.3239 SEK
19/05 valutakurs 1 EURO = 9.3003 SEK
24/05 valutakurs 1 EURO = 9.3242 SEK
29/05 valutakurs 1 EURO = 9.3203 SEK
04/06 valutakurs 1 EURO = 9.3201 SEK
09/06 valutakurs 1 EURO = 9.3188 SEK
14/06 valutakurs 1 EURO = 9.3196 SEK
19/06 valutakurs 1 EURO = 9.3028 SEK